Związek Podhalan w Polsce
Sekretariat w Nowym Targu

al. Tysiąclecia 35 pokój nr. 13 , 34-400 Nowy Targ
e-mail
biuro@zwiazek-podhalan.com
Tel./fax. 18 264 95 23

Edward Żarnowski ponownie wybrany na prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Rabce - Zdroju

05.02.2017,

Edward Żarnowski będzie pełnił funkcję prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Rabce-Zdroju przez kolejną kadencję. Wybrany został 49 głosami przy 1 wstrzymującym się podczas niedzielnego (05.02.2017) walnego zebrania Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan.

Zanim przystąpiono do głosowania wspomniano zmarłych członków ZP, których pamięć uczczono minutą ciszy. Prezes Edward Żarnowski przedstawił podsumowanie swojej 3 - letniej kadencji. Wspominał o sukcesach Gorczańskiego Oddziału, o imprezach okolicznościowych, w których Związek był organizatorem lub brał czynny udział. Dziękował za dotychczasową współprace z zarządem oraz z zespołami Robcusie, Robcanie działającymi przy oddziale.

Podczas spotkania wybrany został także nowy zarząd, w skład którego weszli Wiktor Zachwieja – wiceprezes, Kazimierz Zapała - wiceprezes, Mateusz Kapłon – sekretarz, Teresa Wójciak – skarbnik, Józef Kielusiak, Barbara Krusinowska, Krystyna Diurczak, Krzysztof Majda i Julian Chrustek. 

W skład komisji rewizyjnej weszli: Anna Cermuga, Antoni Szeląg i Stefan Gacek.

Sąd koleżeński stanowic będą Janowicz Tomasz, Edmund Żak i Stefan Gacek.

 

Historia Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan spisana przez Kazimierza Zapałę:

Ideą  przewodnią  Związku  Podhalan  jest  myślenie lokalne, regionalne i makroregionalne  oparte  na filarach  kultury  narodowej  i europejskiej, otwarcie  na  świat z  szacunkiem  dla  własnej  kultury  i  wartości chrześcijańskich które  były  i  są  podstawą  istnienia  Górali  Gorczańskich.

Gorczański  Oddział  Związku  Podhalan  w  Rabce  powstał  w  1930 roku, powstał nie  tylko  w  sercach  ale  i  w  głowach, to  było  po  prostu  widać  w  Rabce i w okolicy. Ojcem  założycielem  był  Jan  Janota.

Do  najważniejszych  osiągnięć  Gorczańskiego  Oddziału  w  okresie  przedwojennym  należą : utworzenie  sekcji  dorożkarskiej, sekcji narciarskiej, sekcji hafciarskiej, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz  budowa  skoczni  narciarskiej  w  Rabce  na  górze  Grzebień , której  otwarcia  dokonał osobiście Bronisław  Czech.

Członkowie i założyciele Gorczańskiego  Oddziału Związku  Podhalan wspierali  finansowo  powstanie  schronisk najlepszym przykładem  jest Luboń Wielki.

Od  1939r. do 1945  członkowie Oddziału  uczestniczyli  w  życiu  patriotycznym  kraju, biorąc  udział  w  wojnie  z  najeźdźcą  hitlerowskim, walczyli  w  kampanii  wrześniowej, a potem  w  oddziałach  partyzanckich  Podhala. To chlubna  karta  działalności górali  gorczańskich.

Okres  Stalinowski  nie  był dobrym czasem  do  pokazania  osiągnięć  i  do  dalszego  rozwoju  i działania  Oddziału Gorczańskiego, dopiero  po  roku  1956 sytuacja  nieco  się  zmieniła tzw. odwilż  dotarła również  w  góry  to  pozwoliło na odkurzenie  nie  tylko  instrumentów  ale  i  zwyczajów.

W  1960 r., po 21  latach  przerwy  Oddział  został  reaktywowany  przez  Jana  Janotę, pierwszym  Prezesem  został  Józef  Mlekodaj. Kolejnymi  prezesami  byli: Jan  Kapłon, Zbigniew  Dziechciowski, Zbigniew  Kopytek, Józef  Kapłon, Józef  Dobrzański, Jan  Majda,  Krzysztof  Majda, Michał  Świerczek,  Antoni  Rapacz,  Waldemar  Zając, Teresa  Wójciak  a obecnie  prezesem jest Edward Żarnowski.

W  1960r.  został  utworzony  Zespół  Regionalny  Pieśni  i  Tańca, chwilę  działał  bez  nazwy,   przemianowany  później  na  Zespół  „Kropianka”. Kolejną  kartą  historii jest  Dziecięcy  Zespól  Robcusie, spadkobierca  Kropianki,  w  którym  ok.  100  dzieci  zdobywało  i  zdobywa  nie  tylko  wiedzę  o  regionie, ale  też  uczy  się  zwyczajów  i  obrzędów  naszych  ojców  i  dziadków. Obydwa  zespoły  występowały  na  wielu  koncertach  w  Polsce  ale  też  w  innych  krajach  Europy. Trzecim działającym  zespołem to  Zespól Robcany, najmłodszy organizm  oddziału  gorczańskiego który  skupia  wszystkich  dorosłych nie  tylko  związkowców ale  też  tych przychodzących  z  Miasta  potańczyć, pośpiewać i łyknąć trochę  innej  kultury, nie  tej  internetowej ale  naturalnej świeżej. Nagrody  i  wyróżnienia dla  zespołów można  zobaczyć  w  siedzibie  Gorczańskiego  Oddziału  Związku  Podhalan  w  Rabce- Zdroju  ul. Podhalańska 6.

Jednym  z  większych  osiągnięć  Oddziału  jest  Siedziba, która  powstała  w  latach  60-tych  w  budynku  starej  szkoły. Tylko  dzięki  pracy  członków  Związku  stanowi  dziś  wizytówkę  Oddziału  i  jest  miejscem  w  którym  gromadzą  się  nie  tylko  sympatycy  góralszczyzny  ale  również  członkowie  innych  Stowarzyszeń.

Sztandary  pod  którymi  działa  Gorczański  Oddział  stanowią  jego  chlubę, najstarszy  z  nich  pochodzi  z  roku  1932,  jego  replika  została  poświęcona  w  roku  1991.

Jako  jeden  z  nielicznych  Oddziałów  posiadamy  trzy  sztandary ,  dwa  Oddziału  Gorczańskiego  w  Rabce – Zdroju  i  jeden  Ogniska  Związku  w  Chabówce,  które  powstało  w  2001r. jego  Prezesem  został  Józef  Wójciak  a  obecnie  funkcję  pełni  Krzysztof Wójciak.

Gorczański  Oddział  współpracował  także  z  najstarszym  Związkiem  Polonii  w  Austrii  „Strzecha”,  oraz  Krakowsko-Wiedeńskim  Towarzystwem  Kulturalnym. Owocem  tej  współpracy  były  wyjazdy  do  stolicy  Austrii  zespołu „ Robcusie ‘’ na  imprezy  organizowane  dla  tamtejszej  Polonii  a koronacją tej  współpracy było  prowadzenie  Dożynek  w  2001r  na  Wzgórzu  Kahlenberg  w  318  rocznicę  Odsieczy  Wiedeńskiej.

Coroczna  organizacja  festynów  w  dn.22  lipca / Odpust  w   Parafii  Marii  Magdaleny  w  Rabce / zmobilizowało  członków  Oddziału  do  wybudowania  szałasu  na  rabczańskiej  targowicy,  tak  aby  bez  względu  na  pogodę  można  się  było  bawić. W  tym  szałasie  corocznie  odbywa  się  uroczysta  modlitwa  w   dniu  i godzinie  śmierci  Papieża  Polaka Jana  Pawła  II,  zakończona paleniem watry i   pochodem  z  pochodniami  pod  głaz  papieski  w  Ogrodzie  Różańcowym  Parafii  Marii  Magdaleny.

W  roku  2015 Oddział  obchodził  85 – lecie  swojego  istnienia  i  jak  na  staruszka  trzyma  się  krzepko „ i  jesce  nieroz  hibnie  jak  trza  bedzie”.  Do  oddziału  należy  ok. 200  członków.  Dziecięcy  zespól „ Robcusie” i dorosłych „Robcanie”  rozwija  się  jak  nigdy  dotąd,  nie  tylko  tanecznie i wokalnie. Dzieci  uczą  się  gry  na  instrumentach  regionalnych  pod  kierunkiem  instruktora  który  uczy  grać  nie  tylko  smyczkiem  ale  też  sercem.

Osoby dorosłe w każdy piątek mogą w świetlicy związkowej uczyć się tańca i śpiewu góralskiego bezpłatnie, pod okiem instruktorów oddziału gorczańskiego.

Gorczański  Oddział  Związku  Podhalan  w  Rabce – Zdroju  współpracuje  z  Urzędem  Miasta, Jednostkami Kultury, Organizacjami Pozarządowymi, Parafiami  w  organizacji  imprez  promujących  Miasto  Dzieci  Świata. Jest  trwałym  elementem  krajobrazu  rabczańskiego, niezastąpionym  organizatorem i uczestnikiem  nie  tylko  świąt  kościelnych  ale  i  świąt  historycznych  i  patriotycznych, które  odbywają  się na terenie Miasta  ale  i  też  poza  jego  granicami.

Fot. Janusz Kubasiak
www.foto-kubasiak.eu

Źródło:
http://rabka24.info/

Sponosorzy


Związek Podhalan w Polsce

W związku z rozbudową strony internetowej Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, nową odsłonę strony inetrnetowej w domenia www.zwiazek-podhalan.com. Zachęcamy wszystkich członków do współpracy przy aktualizowaniu informacji, które mogą się pojawić i zainteresować innych użytkowników serwisu. W imieniu prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce strona zarządzana będzie przez:
Redaktora strony - Piotr Gąsienica, Członek Prezydium ZGZP
Koordynator strony - Grzegorz Czepelak, Członek Prezydium ZGZP
Zdjęcia: Dawid Lis, Jacek Szczepaniak

Strona będzie zarządzana według następującego regulaminu

Pozdrawiam Prezes Zarzadu

Kontakt

Związek Podhalan w Polsce
Sekretariat w Nowym Targu

al. Tysiąclecia 35 pokój nr. 13, 34-400 Nowy Targ
e-mail biuro@zwiazek-podhalan.com
Tel./fax. 18 264 95 23
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku 9:00-15:00 czwartek 14:00-20:00

Tatrzański Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej
34 8791 0009 0000 0000 7100 0001

Newsletter

Poniżej wpisz swój adres e-mail, a będziesz otrzymywał bezpłatne informacje na temat Związku Podhalan

Partnerzy Medialni© Związek Podhalan 2015.